Vi konstaterade att boken.

Tore Sandström tore.sandstrom at COMTECH-DATA.SE
Sun Mar 31 15:48:09 EST 2002


Min svågers svar då jag frågar hur han mår, är också rätt träffsäkert; ” Jo, tack in`t så rasans dåligt! Jag får ju behålla mat`n, så jag ska ju in`t klaga! Undrar om detta att strävan att vara minst dålig är typiskt norrlänskt?
Faktiskt inte ! Efter att ha bott i SM7-land  i 18 år, har jag funnit samma bettende på Småland och land. Kanske andra uttryck men i grunden samma sak. Strävandet efter att vara minst negativ är ju  för många samma sak som (möjligen)  som att framstå i mest positiv dager.

-----------------------------------------------------------
This list is a public service of the City of Tempe, Arizona
-----------------------------------------------------------

Subscription control - http://www.tempe.gov/lists/control.asp?list=BOATANCHORS
To post - BOATANCHORS at LISTSERV.TEMPE.GOV
Archives - http://interactive.tempe.gov/archives/BOATANCHORS.html
More information about the Boatanchors mailing list