[j-nsp] Juniper EX - Notification on STP topology change?

Niels Ardts N.Ardts at intermax.nl
Tue Jan 5 15:09:23 EST 2010


I'm running 9.5R2.7 and I have the same SNMP options, but no trap is generated on a STP change. It might be a new feature in JunOS 10.0..

We are now working with JunoScript to poll this periodically, this seems to go well.

Thanks,
Niels

-----Original Message-----
From: Ben Dale [mailto:bdale at comlinx.com.au]
Sent: dinsdag 5 januari 2010 14:39
To: Niels Ardts
Cc: juniper-nsp at puck.nether.net
Subject: Re: [j-nsp] Juniper EX - Notification on STP topology change?

Hi Niels
> We sometimes have STP toplogy changes and I would like to have some kind of notification for this.
>
> I've already tried doing this with SNMP traps and syslog, but both options didnt work. It can be logged to a file via ethernet-switching-options trace-options; it shows up in the logs then like this:

SNMP Traps should work, however I just ran a quick test with JUNOS 10.0R1 and according to Wireshark, the EX is sending SNMP Trap OID:
1.3.6.1.2.1.17.0.2 instead of:
1.3.6.1.2.1.17.2 which is the correct topology change notification.

My config is just:

root# show snmp
community public {
  authorization read-only;
}
trap-group laptop {
  categories {
    chassis;
    link;
    remote-operations;
    routing;
    rmon-alarm;
    services;
  }
  targets {
    172.16.10.23;
  }
}

Can anyone else confirm this? It's a bit late here and I may be losing it ; )

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn op al onze rechtsbetrekkingen de Algemene Voorwaarden van Intermax van toepassing. Deze zijn middels deze directe link http://www.intermax.nl/algemenevoorwaardenintermax.pdf in te zien en/of kunnen op verzoek worden toegezonden. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Nederlands recht is exclusief van toepassing.

De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Intermax staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Please consider the environment before printing this e-mail.More information about the juniper-nsp mailing list